Producten
 
 

POLITHEEK®-licentie
De Politheek®-licentie is een samenwerking van Politheek Explorer met ziekenhuisapotheken, anderhalflijns-apotheken en anderhalflijns-behandelcentra, waarbij gestreefd wordt naar een openbare apotheek die geheel aansluit bij de lokale wensen van de partner voor wat betreft organisatiestructuur, uitstraling en inrichting. Een interessant maatwerkconcept waarbij de apotheekvestiging gebruik kan maken van het onderscheidende en beschermde woordmerk 'POLITHEEK'.
 

POLITHEEK®-franchise
De Politheek®-franchise is een intensiever samenwerkingsproduct van Politheek Explorer. De poliklinische of anderhalflijns-apotheek maakt gebruik van een inrichtings- en exploitatieconcept dat volledig modulair is opgebouwd. Deze formule kan een uitstekende strategische keuze zijn voor (combinaties van) marktpartijen.