Politheek Explorer
 
 
Politheek Explorer ondersteunt op professionele wijze de oprichting en exploitatie van poliklinische en anderhalflijns-apotheken. Onze producten en diensten leiden binnen korte tijd tot goede kwaliteitsborging en een gunstig exploitatierendement.

 

   

Politheek Explorer b.v.
Balijelaan 6, 3521 GR Utrecht
T. 06-204.26.077
E. info@politheek.nl
K.v.K. 30146086 (Utrecht)