Diensten
 
 

Op-/inrichting poliklinische apotheek
De algemene werkzaamheden in de oprichtingsfase en projectbegeleiding kunnen op consultancy-basis door Politheek Explorer worden verricht. Politheek Explorer heeft ervaring met realisatie en invulling van grotere samenwerkingsverbanden (ziekenhuisapotheek, ziekenhuisorganisatie, voorschrijvers, zorgverzekeraars, stadsapotheken, huisartsenpost, etc.).
 

Exploitatie poliklinische apotheek
Politheek Explorer biedt (interim-)apotheekmanagement aan. Wij hebben ervaring met de specifieke exploitatieproblemen. Ons management leidt binnen korte tijd tot een gunstig exploitatierendement van de poliklinische apotheek. Ook is mogelijk de exploitatie van apotheken geheel uit te besteden aan Politheek Explorer. Ziekenhuizen, instellingen, gezondheidscentra en zorgverzekeraars lopen in voorkomend geval geen investeringsrisico’s (inrichting, automatisering, personeelswerving, werkkapitaal, voorraden, etc.), maar delen wel mee in het positieve rendement.